Waxing 

 

Facial Waxing

Brows (5m) - $10
Cheek & Side Burns (15m) - $10
Chin (15m) - $10
Ears (15m) - $10
Full Face (45m) - $50
Lip & Chin (10m) - $10
Neck (15m) - $10
Nose (5m) - $10

Body Waxing 

Bikini (30m) - $40
Brazilian (45m) - $60
Chest (30m) - $40
Feet (20m) - $10
Full Arms (35m) - $40
Full Back (30m) - $50
Full Body (45m) - $120
Half Arms (45m) - $25
Half Legs (30m) - $30
Manzilian (45m) - $70
Stomach ( 15m) - $10
Underarm (15m) - $15

 
Waxing-crop.jpg